Biz hakda

20 ýyl bäri plastik gap-gaç önümlerinde.

“Xiamen Bestwares Enterprise Corp., Ltd.” 2001-nji ýylda döredildi.
her dürli melamin gap-gaçlary, bambuk süýümli gap-gaçlar, plastmassa gap-gaç önümleri öndürmekde ýöriteleşendiris.Indi biz Hytaýyň öňdebaryjy we Melamine saçak önümlerini öndüriji bolduk. Zhangangzhouou Bestwares Melamine Corp. Ltd. zawodymyzda üç müňden gowrak galyp bar, aýlyk kuwwaty indi 1,500,000 sanydan geçdi.Professional saçak üpjünçiligi bilen üpjün ediji hökmünde önümi ösdürmäge we dizaýna, hil gözegçiligine we gözden geçirilişine we kompaniýanyň işine üns berýän hünärmen toparlarymyz bar.

takmynan1

Önümiň hiline, bäsdeşlik bahalaryna, ygtybarly bukja we gyssagly eltip bermäge üns berýäris.Şonuň üçin islegleriňizi doly kanagatlandyryp bileris we uly müşderi bazasyna eýe bolup bileris.Önümlerimiz Europeewropada, Amerikada, Günorta-Gündogar Aziýada we Eastakyn Gündogarda gowy satylýar.Önümlerimiz edip biler
Europeewropa Standard Test, LFGB, FDA Grade Test ýaly iýmit derejesi synagyndan geçiň.

Indi zawodymyz “WalMart” auditi, “Sedex 4 Sütün”, “BSCI” auditi, Maksat we Disneý barlagyndan geçdi.Wal- Mart, BBB, Aldi we TJX üçin melamin gap-gaçlary bilen üpjün edýäris.Özara peýdanyň işewürlik ýörelgesine eýerip, müşderilerimiziň arasynda abraý gazandyk.

Näme edýäris?

“Xiamen Bestwares Enterprise Corp. Ltd. .

Näme edýäris (2)
Näme edýäris (1)
Näme edýäris (3)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Kepilnamaly zawod

“Wal-Mart” barlagyny, “Sedex 4 Sütün”, “BSCI” barlagyny, Maksat we Disneý barlagyny we FSC-den geçdik.

Güýçli gözleg we güýç

Gözleg we gözleg merkezimiz bar, dizaýny özümiz edip bileris.

Gaty hil gözegçiligi

Önümçilik liniýasynda inspektorymyz bar, ony üç gezek barlarys we gaplandan soň AQL 2.5-4.0 laýyklykda soňky barlagy özümiz geçireris.

OEM & ODM kabul ederliklidir

Custöriteleşdirilen ululyklar we şekiller bar.Pikiriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz, durmuşy has döredijilikli etmek üçin bilelikde işleşeliň.

Sergi suratlary (3)
Sergi suratlary (2)
Sergi suratlary (4)
Sergi suratlary (1)

Toparymyz

Biziň bilen tanyşBagyşlanýarTopar

Toparymyzyň ýolbaşçysy Sunis Li, melamin saçak önümlerini öndürmek boýunça 30 ýyldan gowrak tejribe toplady. Bizde dürli bazarlar üçin jogapkär hünärmenler, artwrok üçin hünärmen dizaýner we mould. hil taýdan gözegçilik etmek üçin hünärmenlerimiz bar.

Görüşimiz

Baýlyk we söýgi bilen has oňat durmuş gurmak.

Biziň iş düşünjämiz

INTEGRITY, I HIGH GOWY SYITYASAT, INNOWATION TRIPARTITE WIN.

Hyzmat düşünjämiz

Müşderiler üçin gymmatlyk dörediň, müşderi buýrugyny işden boşadyň

Medeniýetimiz

Öwrenmek, bermek, pozitiw bolmak, bäsdeşlik etmek, bagtly bolmak, sag bolsun aýtmak.

Müşderilerimiziň käbiri

BIZIAM TEAM toparymyz müşderilerimize goşant goşdy!

Müşderilerimiziň käbiri (2)
Müşderilerimiziň käbiri (3)
Müşderilerimiziň käbiri (1)
Müşderilerimiziň käbiri (4)
Müşderilerimiziň käbiri (5)
singleimgh

Şahadatnama

ITS tarapyndan iýmit derejesi synag hasabaty
Önümlerimiz gurşun we kadmium derejesi FDA düzgünine eýerýär, FDA, LFGB we Eu Düzgünnamasyny geçip biler.Synag netijelerimiz barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.

Hyzmatymyz

-Sorag we maslahat beriş goldawy. 20 ýyldan gowrak tejribe.
-24 sagat elýeterli hyzmat, 3 sagadyň dowamynda jogap berdi.

Bizde barlag bar

aşakda (2)
aşakda (7)
aşakda (8)
aşakda (4)
aşakda (1)
aşakda (5)
aşakda (6)
rthrh