અમારી કંપનીમાં સ્વાગત છે

Xiamen Bestwares Enterprise Corp., Ltd.ની સ્થાપના 2001 માં કરવામાં આવી હતી. અમે 20 વર્ષથી પ્લાસ્ટિક ટેબલવેરમાં છીએ. અમે તમામ પ્રકારના મેલામાઇન ટેબલવેર, વાંસના ફાઇબર ટેબલવેર, પ્લાસ્ટિક ટેબલવેરના ઉત્પાદનમાં વિશિષ્ટ છીએ.હવે અમે મેલામાઈન ટેબલવેરના ચીનના અગ્રણી અને વિશ્વ વિખ્યાત ઉત્પાદક બની ગયા છીએ. અમારી ફેક્ટરી Zhangzhou Bestwares Melamine Corp., Ltd. પાસે ત્રણ હજારથી વધુ મોલ્ડ છે, માસિક ક્ષમતા હવે 1,500,000 pcsને વટાવી ગઈ છે.